Haryanvi Bhajan‎ > ‎

Lakmi Chand Ka Brahm Gyan

Lakhmi Chand of Jatti Kalan (Sonipat) is known as Surya Kavi (Sun Poet) in Haryanvi Raagnis. The important Swang staged by him included Nal DamyantiMeera BaiSatyavan Savitri, Poorjan, Seth Tara Chand, Puran Bhagat and Shashi Lakarhara
 Pt. Lakmi Chand Ka Brahm Gyan Vol. 1
ċ
01ShriKrishanJiAvatarDharKe.mp3
Download
  3353k v. 2 Jan 6, 2012, 9:41 AM satish kumar
ċ
02ChamkiChamkiReeYaBijali.mp3
Download
  2273k v. 2 Jan 6, 2012, 9:41 AM satish kumar
ċ
03MeraMannBhatkeeyaChunari.mp3
Download
  2821k v. 2 Jan 6, 2012, 9:41 AM satish kumar
ċ
04PrithiviKeeNadiyonMeinUttamGanga.mp3
Download
  3214k v. 2 Jan 6, 2012, 9:41 AM satish kumar
ċ
05MaanJaMannBaimaanNaPachtavga.mp3
Download
  2483k v. 3 Jan 6, 2012, 9:41 AM satish kumar
ċ
06EkKoMaarePaanchMarJaanve.mp3
Download
  2980k v. 2 Jan 6, 2012, 9:41 AM satish kumar
ċ
07MargeVeHeeJinkeKalpitNaamHai.mp3
Download
  2211k v. 2 Jan 6, 2012, 9:41 AM satish kumar
ċ
08NirgunHaiAlakhNaamHai.mp3
Download
  3553k v. 2 Jan 6, 2012, 9:41 AM satish kumar
ċ
09BaajigarKeeBaajeBaansuriGangaJi.mp3
Download
  3558k v. 2 Jan 6, 2012, 9:41 AM satish kumar
ċ
10JisneKareeDagaaKeeKar.mp3
Download
  1601k v. 2 Jan 6, 2012, 9:41 AM satish kumar
 Pt. Lakmi Chand Ka Brahm Gyan Vol. 2
ċ
01JagatNeMohLiyeMerSumer.mp3
Download
  4376k v. 2 Jan 7, 2012, 3:08 AM satish kumar
ċ
02AadhiRaatSikharTeDalagi.mp3
Download
  3516k v. 2 Jan 7, 2012, 3:08 AM satish kumar
ċ
03ManusyaJanamMushkilTeMilta.mp3
Download
  2989k v. 2 Jan 7, 2012, 3:08 AM satish kumar
ċ
04DharamSinghKeCharCharanThe.mp3
Download
  3685k v. 2 Jan 7, 2012, 3:08 AM satish kumar
ċ
05AisaUttarDiyaPrabhuJoMeree.mp3
Download
  3338k v. 2 Jan 7, 2012, 3:08 AM satish kumar
ċ
06JabBrahmchariSaadiKarte30VarshKe.mp3
Download
  4024k v. 2 Jan 7, 2012, 3:08 AM satish kumar
ċ
07MautBhukhKaEkPitaHai.mp3
Download
  3433k v. 2 Jan 7, 2012, 3:08 AM satish kumar
ċ
08UnchNeechKarSabJeevonMein.mp3
Download
  3855k v. 2 Jan 7, 2012, 3:08 AM satish kumar
Comments